7 punktów, na które trzeba zwrócić uwagę w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy. Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej precyzują, że zadaniem tej instytucji jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego. Co prawda nie jest w nich określone, że w ramach kompetencji działań tego organu są także zakłady lecznicze dla zwierząt. Nie nie oznacza to, że w przychodni weterynaryjnej nie możemy się spodziewać wizyty kontrolerów z sanepidu.


 

Organy kontroli powinny zawiadamiać  o zamiarze wszczęcia kontroli – powinna ona nastąpić wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Istnieją pewne odstępstwa od tych zasad, np. gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Znane są jednak przypadki, że inspektorzy, którzy kontrolują sąsiedni gabinet weterynaryjny, mogą przyjść również do nas. Nie możemy nie przyjąć kontroli, jednak w jej trakcie trzeba pamiętać o istotnych kwestiach, które pozwolą zrozumieć zasadność tej wizyty.

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do jej przeprowadzania. Bez ważnego upoważnienia kontrola nie powinna mieć miejsca. W takim przypadku obecność kontrolera w gabinecie jest nielegalna i podlega ściganiu. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinna być przeprowadzana w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania pracy. Na co zatem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, aby przebiegła sprawnie? Pracodawca w miejscu pracy powinien:

  1. posiadać deklaracje pracowników w zakresie zapoznania się z kartami charakterystyki substancji, z którymi mamy styczności w pracy zawodowej,

  2. posiadać orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

  3. zapewnić odpowiedni stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń do pracy,

  4. posiadać instrukcje bhp zawierające niezbędne informacje oraz udostępnić je pracownikom,

  5. przydzielić środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego na danym stanowisku,

  6. zagwarantować system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy oraz

  7. posiadać umowę na odbiór odpadów weterynaryjnych oraz na wywóz martwych zwierząt z lecznicy.

Każde utrudnianie lub udaremnienie kontroli podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Dlatego powinniśmy współpracować z organami kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień ze strony kontrolujących (brak legitymacji, zastraszanie, agresywne zachowanie) natychmiast to zgłosić.

Jeżeli państwowy inspektor sanitarny stwierdzi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, może w drodze decyzji nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie. Pracownicy organów inspekcji mają też uprawnienia do nakładania grzywien w formie mandatu.

Marzena Pytlarz-Pietraszko

prawniczka w Kancelarii PPC Legal

Serwis Lekarza Weterynarii

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Jak zawrzeć umowę leasingową – schemat krok po kroku 6 sposobów na wykorzystanie mailingu w praktyce weterynaryjnej 4 etapy budowania lojalności klienta wobec marki weterynaryjnej Organizacja komputerowych stanowisk pracy w przypadku pracy zdalnej Dlaczego warto wykorzystywać e-mailing w weterynarii Outsourcing w małym gabinecie weterynaryjnym Jak w praktyce wygląda tworzenie marki osobistej? 6 etapów wprowadzania nowych usług na rynek usług weterynaryjnych 3 elementy tworzenia rozpoznawalnej marki w weterynarii Czy warto dzielić się z pracownikami informacjami o finansach? 6 etapów wprowadzania nowych usług na rynek usług weterynaryjnych 3 elementy tworzenia rozpoznawalnej marki w weterynarii 7 wskazówek, jak zdobyć zaufanie klienta System do zarządzania obsługą klienta CRM w praktyce weterynaryjnej Jaki jest cel zarządzania marketingowego w gabinecie weterynaryjnym Zagrożenia związane z funkcjonowaniem firm rodzinnych w weterynarii Dlaczego tracimy klientów i jak temu przeciwdziałać E-marketing w weterynarii Lekarz weterynarii u prawnika – porady i wskazówki Jak magazynować zakaźne odpady weterynaryjne? 7 punktów, na które trzeba zwrócić uwagę w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Jak zwiększyć satysfakcję klienta z usług kliniki? Outsourcing w małym gabinecie weterynaryjnym Co zrobić, aby gabinet weterynaryjny był widoczny? Ugoda pozasądowa - ważne informacje dla lekarzy weterynarii 3 najważniejsze cechy silnej marki osobistej lekarza weterynarii Jak zbudować skuteczny zespół zakładu leczniczego dla zwierząt? Strona internetowa gabinetu weterynaryjnego – na co zwrócić uwagę