Kursy dla Techników Weterynarii

Kursy dedykowane i przygotowane specjalnie dla techników weterynarii oraz zawodów pokrewnych, takie jak: anestezjologia, diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologia, pierwsza pomoc przedweterynaryja a także kursy mieszane dla techników i lekarzy weterynarii: RTG (technika wykonywania zdjęć i opisy), EKG, hematologia. Osoby współpracujące: dr. n. wet. Agnieszka Wrzesińska, lek. wet. Sebastian Domański, lek. wet. Mariusz Siedlicki, lek. wet. Rafał Lengling, lek. wet. Anna Wasilewko, lek. wet. Agata Dużyńska,  technik dyplomowany Patrycja Jankowska, Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan, mgr Emilia Ewertowska.