Hematologia małych zwierząt od podstaw - o kursie

 

 

TERMIN:

 

17.02.2024r. - Warszawa - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

 

 

 

Kurs skierowany jest do:

 

Wszystkich lekarzy weterynarii, studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej oraz techników weterynarii zainteresowanych opanowaniem wiedzy i umiejętności z obszaru hematologii od podstaw.

 

 

Uczestnicy kursu:

 

- technicy weterynarii aktywni zawodowo

- lekarze weterynarii

- studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

 

 

Cel kursu:

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami hematologii, która jest istotnym elementem w  codziennej pracy lekarzy weterynarii. Prowadzące kładą nacisk na praktyczne umiejętności, a także niezbędną teorię. Pierwszy blok obejmuje istotne kwestie związane z organizacją i zasadami pracy w laboratorium, rolą składników krwi, hemopoezą i jej zaburzeniami, przygotowaniem materiału do badania oraz omówieniem metod wykonywania rozmazów krwi  z ich ocenianiem wraz z samodzielną pracą. Druga część poświęcona jest zaburzeniom morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, identyfikacji artefaktów, pracy z mikroskopem oraz analizatorami oraz wieloma przypadkami.  Opanowanie tych podstaw, jest istotną kwestią w dalszej nauce i samodoskonaleniu się. Integralną częścią, składającą się na szkolenie jest program - zakładka program i literatura.   

 

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie: 

 

Jak prawidłowo "krok po kroku" zorganizować pracę laboratorium działającym przy gabinecie weterynaryjnym. Nauczysz się i usystematyzujesz wiedzę z zakresu: morfologii krwi, wykonywania rozmazów (z częścią praktyczną), układów: czerwonokrwinkowych, białokrwinkowych, trombocytarnego,  identyfikacji pasożytów, artefaktów, niezgodności z analizatorami i ich przyczyn. Uzupełnieniem tej wiedzy będą zajęcia praktyczne z mikroskopami oraz analizatorami z dużą ilością przypadków. Kurs jest tak skonstruowany, aby wiedza i umiejętności zdobyte na nim pozwoliły na rozpoczęcie samodzielnej pracy.   

 

Jak wygląda nasz kurs:

 

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 14 osób,
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów – minimalna teoria jako solidna podstawa do usystematyzowania dotychczas zdobytej wiedzy, przydatna przy części praktycznej i niezbędna do dalszej nauki,
  • zajęcia praktyczne – zespoły 1-osobowe - sam na sam z mikroskopem– nauka pracy z mikroskopem – wykonywanie rozmazów i ich ocena.
  • zajęcia praktyczne – przypadki prowadzących, 
  • wykładowcy to lekarze czynni zawodowo, zajmujący się interną i  badaniem krwi,  cały czas dokształcający się w kraju i zagranicą

 

Zgłoszenie na kurs:

 

TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

wypłenij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

- w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdznie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej - formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

- po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (podaj dane) lub paragon (dotyczy osób fizycznych), na każdą nastepną wpłatę również fakturę lub paragon; 

- na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

- podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

- po kursie dodatkowe informacje.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenie z powodu zbyt małej ilości uczestników - szczegóły zawiera REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH. 

 

 

Częstotliwość odbywania się:

 

- raz  do roku

 

 

Dokument ukończenia:

 

- zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie

 

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 - szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

TERMIN:

 

17.02.2024r. - Warszawa - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA