Radiologia weterynaryjna

Radiologia to dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem, z wykorzystaniem promieni rentgenowskich (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa), pola magnetycznego (tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego) oraz ultradźwięków (ultrasonografia).

Celem kształcenia radiologicznego  jest zapoznanie  z najpopularniejszymi rodzajami badań obrazowych stosowanych w weterynarii - RTG i USG. Różne rodzaje kursów mają za zadanie zapoznać z podstawowymi zasadami przeprowadzania badania radiologicznego, prawidłowym wykonaniem projekcji poszczególnych części ciała oraz z interpretacją otrzymanych obrazów i na ich podstawie postawieniem właściwej diagnozy - odróznienie obrazów prawidłowych oraz zmienionych patologicznie narządów wewnętrznych.

Kierownikiem naukowym działu Radiologia, członkiem Rady Naukowej MasterVet i osobą odpowiedzialną za merytoryczną cześć kursów jest lek. wet. Rafał Lengling. Osoby współpracujące: lek. wet. Mariusz Siedlicki, lek. wet. Monika Przedpełska, lek. wet. Ewa Pietrasińska-Lazurko,  lek. wet. Urszula Jankowska, lek. wet. Joanna Sieczka.