Hematologia małych zwierząt od podstaw - program i literatura

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie.

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

 

Sobota

 

08.00-09.00 Śniadanie

 

09.00-13.00 BLOK TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY

 

 1. Organizacja pracy w laboratorium.
 2. Omówienie wykonywania rozmazów krwi oraz kolejnych kroków ich oceniania. Test aglutynacji płytkowej.
 3. Rozpoznawanie elementów morfotycznych krwi - erytrocyty, leukocyty, płytki krwi.
 4. Zapalenia: pałeczkocytoza, zmiany toksyczne, reaktywne limfocyty, monocyty.
 5. Retikulocyty: barwienie oraz liczenie – ocena stopnia regeneracji.
 6. Niedokrwistości: regeneratywna, nieregeneratywna, (auto)immunohemolityczna.
 7. Nauka samodzielnego wykonywania i barwienia rozmazów krwi.

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14:00-18:00 BLOK TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY

 

 1. Oglądanie wykonanych rozmazów w kontekście wyniku badania morfologicznego.
 2.  Identyfikowanie pasożytów krwi (mikrofilarie, Babesia, Anapalazma / Ehrlichia, Mycoplasma).
 3.  Identyfikowanie artefaktów (włókna, złogi barwnika, artefakt wodny, włóknik, niedobarwienie, przebarwienie).
 4.  Identyfikowanie niezgodności z analizatorem (Analizatory 3 DIFF, Analizatory 5 DIFF, wszystkie analizatory).
 5.  Zajęcia z mikroskopem i przypadkami.
 6. Weryfikacja nabytych umiejętności. 

 

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń, wyjazd.

 

Polecana literatura:

 

1. Domszyńska A., Robak T.: "Podstawy hematologii"  Wydawnictwo Czelej, 2003

2. John W. Harvey, wyd. Elsevier "Hematologia weterynaryjna"

3.  R. Mischke "Praktyczna hematologia psów i kotów"

4.  A. Degórski, A Winnicka, wyd. Galaktyka "Atlas hematologiczny psów i kotów"

5. Feldman B.F., Zinkl J.G., Jain N.C.: "Schalm’s "Veterinary hematology 5 th ed." Lippincott Williams & Wilkins, 2000

6. Janicki K. I wsp.: "Hematologia kliniczna" PZWL, 1991

7. Powers L.W.: "Diagnostic hematology. Clinical and technical principles" The C.V.Mosby Company, 1989

8. Thrall M.A and all.: "Veterinary hematology and clinical chemistry" Blackwell Publishing 2006

9. Weiss D.J., Wardrop K.J.: "Schalm’s Veterinary hematology. 6th ed. Wiley" – Blackwell, 2010

10. J. Łukaszewska , J.W. Harvey , M. Gajewski "Hematologi weterynaryjna atlas i przewodnik diagnostyczny" Edra Urban & Partner