Technika wykonywania zdjęć RTG - prowadzący

Lek. wet. Mariusz Siedlicki jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez osiem lat był pracownikiem Oddziału Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt. W kwestie edukacyjne zaangażowany był już od czasów studiów i podczas pracy na uczelni  (prowadził zajęcia z radiodiagnostyki, współtworzył koła zainteresowań dla studentów z tej tematyki). Obecnie prowadzi własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadczy usługi z zakresu badań w diagnostyce obrazowej, wykonuje konsultacje oraz prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla lekarzy weterynarii. Od kwietnia 2016 roku znajduje się w gronie naszych wykładowców/trenerów jako prowadzący i współprowadzący szkolenia z zakresu RTG oraz ultrasonografii.

 

 

Lek. wet. Rafał Lengling, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2012 roku pracownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt SGGW. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie radiodiagnostyki weterynaryjnej.

Obecnie w trakcie realizacji pracy doktorskiej w dziedzinie ultrasonografii. Prowadzi własną praktykę lekarsko- weterynaryjną  w której konsultuje pacjentów z zakresu badań radiologicznych i ultrasonograficznych. Z MasterVet od 2016r. jako prowadzący i współprowadzący szkolenia z zakresu RTG i ultrasonografii - od 2022 roku Kierownik Działu Radiologii i Członek Rady Naukowej MasterVet.