Hematologia małych zwierząt od podstaw - o kursie

PARTNER SZKOLENIA PZ CORMAY S.A.

 

TERMIN:

 

11.12.2021r. – WARSZAWA - REJESTRACJA OTWARTA

 

 

Kurs skierowany jest do:

 

Wszystkich lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku medycyny weterynaryjnej zainteresowanych opanowaniem wiedzy i umiejętności z obszaru hematologii od podstaw.

 

 

Uczestnicy kursu:

 

- lekarze weterynarii

- studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej

 

 

 

Cel kursu:

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami hematologii, która jest istotnym elementem w  codziennej pracy lekarzy weterynarii. Prowadzące kładą nacisk na praktyczne umiejętności, a także niezbędną teorię. Pierwszy blok obejmuje istotne kwestie związane z organizacją i zasadami pracy w laboratorium, rolą składników krwi, hemopoezą i jej zaburzeniami, przygotowaniem materiału do badania oraz omówieniem metod wykonywania rozmazów krwi  z ich ocenianiem wraz z samodzielną pracą. Druga część poświęcona jest zaburzeniom morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, identyfikacji artefaktów, pracy z mikroskopem oraz analizatorami oraz wieloma przypadkami.  

Opanowanie tych podstaw, jest istotną kwestią w dalszej nauce i samodoskonaleniu się.    

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie: 

 

Jak prawidłowo "krok po kroku" zorganizować pracę laboratorium działającym przy gabinecie weterynaryjnym. Nauczysz się i usystematyzujesz wiedzę z zakresu: morfologii krwi, wykonywania rozmazów (z częścią praktyczną), układów: czerwonokrwinkowych, białokrwinkowych, trombocytarnego,  identyfikacji pasożytów, artefaktów, niezgodności z analizatorami i ich przyczyn. Uzupełnieniem tej wiedzy będą zajęcia praktyczne z mikroskopami oraz analizatorami z dużą ilością przypadków. Kurs jest tak skonstruowany, aby wiedza i umiejętności zdobyte na nim pozwoliły na rozpoczęcie samodzielnej pracy.   

 

Jak wygląda nasz kurs:

 

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób,
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów – minimalna teoria jako solidna podstawa do usystematyzowania dotychczas zdobytej wiedzy, przydatna przy części praktycznej i niezbędna do dalszej nauki,
  • zajęcia praktyczne – zespoły 2-osobowe, praca z mikroskopem – nauka pracy z mikroskopem – wykonywania rozmazów i ich ocena.
  • zajęcia praktyczne – analizatory dostarczone przez firmę PZ Cormay  

 

Częstotliwość odbywania się:

 

- raz  do roku

 

Zgłoszenie na kurs:

 

- tylko w formie pisemnej

- wypłenij formularz, zapoznaj się z regulaminem i wyślij

- w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdznie z prośbą o wpłatę zaliczki

- po wpłacie zaliczki fakturę (osoby fizyczne - wpisują swoje dane - w miejscu NIP np. 4 zera, firmy wpisują pełne dane z NIP)

- na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu

- podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie

- po kursie dodatkowe informacje

 

Dokument ukończenia:

 

- zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie

 

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 - szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

TERMIN:

 

11.12.2021r. – WARSZAWA - REJESTRACJA OTWARTA