Lek. wet. Joanna Sieczka - Rekuć

Ocena:

4/5 | 1 głosów

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Ukończyła specjalizację z zakresu Chorób Wewnętrznych Psów i Kotów na wydziale  Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Lek. wet. Joanna Sieczka - od pierwszych lat pracy wykazywała szczególne zainteresowanie diagnostyką obrazową w zakresie ultrasonografii oraz badań cytopatologicznych, które stanowiły niezbędne narzędzie w codziennej pracy internistycznej oraz stały się inspirację do pogłębienia wiedzy z zakresu onkologii klinicznej. Badania ultrasonograficzne wykonuje od początku swojej pracy zawodowej. Uczestniczka wielu kursów z dziedziny ultrasonografii. W 2019 uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Sekcja Weterynaryjna po odbyciu dwuletniego kursu zakończonego egzaminem. Dodatkowo uczestniczyła w kursach ESAVS Internal Medicine oraz ESAVS Oncology. 

Od 2022 prowadzi własną praktykę lekarsko-weterynaryjną świadcząc usługi z dziedziny diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej psów, kotów i małych ssaków. Do zepołu lekarzy uczących MasterVet dołączyła w 2022, jak współprowadząca zajęcia praktyczne podczas szkoleń z zakresu ultrasonografii.