Okulistyka małych zwierząt dla lekarzy pierwszego kontaktu i nie tylko - trenerzy

Lek. wet. Jacek Garncarz jest właścicielem pierwszej w Polsce prywatnej Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej, która powstała w 1998r. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1991 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie zaraz po studiach pracował do 1998r, jako asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt. Od wielu lat członek ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) i ISVO (International Society of Veterinary Ophthalmology). W 2014r uzyskał tytuł ESE ECVO (Eye Scheme Examiner European College of Veterinary Ophthalmologists) i został wpisany na listę panelistów Europejskiego Colleg`u Okulistów Weterynaryjnych.

 

Autor licznych publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej, szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla lekarzy weterynarii w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej. W zespole wykładowców MasterVet od jesieni 2014r. jako prowadzący podstawowe szkolenia z okulistyki oraz chirurgii i mikrochirurgii oka. 

 

Lek. wet. Marta Misiak – ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Już na początku edukacji zafascynowała ją okulistyka weterynaryjna. Pomimo upływu czasu ta fascynacja nie minęła; lek. wet. Martę Misiak nadal zachwyca złożoność budowy oraz funkcjonowania oczu psów i kotów. Po otrzymaniu dyplomu pani doktor odbyła kilkutygodniowe szkolenie w Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Garncarza, do której wraca regularnie, wciąż poszerzając swoją wiedzę. Nieustająco dokształca się w diagnostyce i chirurgii oka. Ponieważ uważa, że człowiek uczy się przez całe życie, regularnie uczestniczy w konferencjach oraz kursach poświęconych tej tematyce. Systematycznie stara się również rozwijać swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej weterynarii ogólnej. Na co dzień pracuje we Wrocławiu. Od 2016 roku w Centrum Weterynaryjnym Ekovet zajmuje się kriochirurgią, którą stosuje nie tylko u pacjentów okulistycznym.

 

Do zespołu MasterVet lek. wet. Marta Misiak dołączyła jesienią 2018 roku jako prowadząca zajęcia praktyczne podczas szkoleń z okulistyki małych zwierząt. Prywatnie jest właścicielką dwóch uroczych kotów – Galahada oraz Manei.

 

 

Lek. wet. Elwira Buczek - studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ukończyła w 2002 roku.Okulistyki małych zwierząt uczyła się pod bacznym okiem doktora Jacka Garncarza, z którym pracuje do dziś w Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej.

Od 2012roku konsultuje przypadki okulistyczne w Przychodni Weterynaryjnej Szpitala Zwierząt Egzotycznych OAZA, gdzie współpracuje z doktor Aleksandrą Malutą.Jest członkiem ESVO (The European Society of Veterinary Ophthalmology). Autorka wykładów i artykułów z zakresu okulistyki małych zwierząt i zwierząt egzotycznych.

W zespole wykładowców MasterVet od 2017r.