Trenerzy

   

Dr n. med. Magdalena Garncarz jest adiunktem w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł lekarza weterynarii w roku 1999, oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 r. (wtedy Katedra Nauk Klinicznych). W 1993 r. otrzymała tytuł Bachelor of Science w Uniwersytecie Kalifornijskim Davis w USA na Wydziale Animal Science. W latach 2005-2008 była Kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt ówczesnej Katedry Nauk Klinicznych. Jest członkiem PSLWMZ oraz European Society of Veterinary Cardiology (ESVC).
 
Wśród licznych publikacji znajdują się pracę głównie dotyczące zagadnień kardiologii weterynaryjnej. Od 2003 roku prowadzi wykłady i szkolenia skierowane dla lekarzy weterynarii z dziedziny kardiologii małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki echokardiograficznej. Kierownik naukowy szkoleń z "Echokardiografii psów - stopień I" oraz "Echokardiografia psów - stopień II"  w MasterVet od roku 2013, z wielką pasją prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Od 2016r. Kierownik Działu Szkoleniowego KARDIOLOGIA oraz Członek Rady Naukowej MasterVet. 
KONTAKT do Pani Doktor: magda@garncarz.pl
 
 

 
Lek. wet. Sebastian Domański jest lekarzem klinicystą w Przychodni Weterynaryjnej Janusz Borcowski i Tadeusz Popławski w Gdańsku, w której prowadzi z sukcesem konsultacje kardiologiczne.
 
W 2013 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie otrzymał tytuł lekarza weterynarii. Już jako student prowadził fakultety z kardiologii i warsztaty z echokardiografii na swoim wydziale.
 
Laureat konkursu "Vetco Greenbay" gdzie zdobył 1 miejsce za artykuł o tematyce nadciśnienia płucnego i metodach diagnostyki echokardiograficznej tej jednostki.
 
Z MasterVet związany od momentu powstania. Jako asystent prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach z "Echokardiografii psów - stopień I" oraz "Echokardiografi psów - stopień II".
KONTAKT do Pana Doktora: s.domanski@mastervet.pl 
 

  

 

Lek. wet. Jacek Garncarz jest właścicielem pierwszej w Polsce prywatnej Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej, która powstała w 1998r. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1991 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie zaraz po studiach pracował do 1998r, jako asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt. Od wielu lat członek ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) i ISVO (International Society of Veterinary Ophthalmology). W 2014r uzyskał tytuł ESE ECVO (Eye Scheme Examiner European College of Veterinary Ophthalmologists) i został wpisany na listę panelistów Europejskiego Colleg’u Okulistów Weterynaryjnych.
 
Autor licznych publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej, szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla lekarzy weterynarii w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej. Od jesieni 2014r. kierownik naukowy oraz prowadzący szkolenia z okulistyki weterynaryjnej w MasterVet. 

 

 

Lek. wet. Aleksandra Krawczyk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, gdzie w 2013 roku otrzymała dyplom lekarza weterynarii. Od III roku studiów do dnia dzisiejszego szczególnie związana z dziedziną kardiologii i intensywnej terapii małych zwierząt.
Już, jako studentka pomagała w prowadzeniu zajęć fakultatywnych z kardiologii i echokardiografii na swoim wydziale. W trakcie studiów, (jako laureatka Programu Praktyk Klinicznych MARS) jak również zaraz po studiach zdobywała doświadczenie u boku dr n. wet. B. Kurskiego. Z MasterVet Pani Doktor związana jest od samego początku, jako asystentka prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach "Echokardiografia psów".

Jej zawodowa pasja, ciągła chęć pogłębiania wiedzy oraz zamiłowanie do podróżowania upewniły ją w decyzji „wyjazdu za wiedzą”. 6-cio miesięczny pobyt u Stanach Zjednoczonych u boku Dr Nancy Morris- dyplomowanego specjalisty, kardiologa małych zwierząt, jak również staże kliniczne pod okiem prof. M.Oyamy czy Dr B.Bulmer w departamentach kardiologicznych- to nie tylko ogrom wiedzy i doświadczeń, jakie zdobyła, ale również bagaż nowych umiejętności ze szczególnym naciskiem na echokardiografie RT3D oraz druk przestrzenny 3D. Dr Alex (jak przyjęło się na zachodzie) wróciła do Polski z wydrukowanym trójwymiarowym NIEBIESKIM SERCEM.

Pani Doktor jest autorką obszernej publikacji "Echokardiografia 3D w czasie rzeczywistym", jak również współtwórcą linijki kardiologicznej firmy Boehringer Ingelheim. Od 2013 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC).  KONTAKT do Pani Doktor: kardio4pet@gmail.com

 
 
 

Dr n. wet.  Karolina Błasiak  specjalista chirurg, specjalista radiolog, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii i rozrodu psów i kotów. Jest autorką szeregu publikacji związanych z rozrodem i ultrasonografią małych zwierząt.

Lek. wet. Piotr Błasiak specjalista chirurg, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii i rozrodu psów i kotów. Jest autorem szeregu publikacji związanych z rozrodem i ultrasonografią małych zwierząt.

 

 

Lek. wet. Mariusz Siedlicki absolwent Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie oraz przez 8 lat pracownik Oddziału Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt. Zaangażowany w kwestie edukacyjne już od czasów studiów i podczas pracy na Uczelni  -  prowadzący  zajęcia z Radiodiagnostyki, współtwórca kola zainteresowań dla studentów z tej tematyki.
 
Obecnie posiadający własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadczy usługi z zakresu badań w diagnostyce obrazowej, wykonuje konsultacje oraz prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla lekarzy weterynarii.
 
Od kwietnia 2016r. w gronie naszych Wykładowców/Trenerów Usg, jako prowadzący szkolenia z zakresu RTG oraz ultrasonografii.  
 
 
Lek. wet. Marta Warzecha absolwentka Warszawskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW z 2003r . Specjalista z dziedziny okulistyki weterynaryjnej psów i kotów oraz koni.

Z Okulistyczną Przychodnią Weterynaryjną Pana Doktora Jacka Garncarza związana od 2001 roku. W lecznicy zajmuje się diagnostyką chorób narządu wzroku, terapią i zabiegami chirurgicznymi. 

Autorka wielu artykułów z zakresu okulistyki weterynaryjnej oraz wykładowca na konferencjach weterynaryjnych. Uczestnik międzynarodowych sympozjów weterynaryjnych. 

Od 2009 roku członek zarządu i organizator okulistycznych konferencji ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) – Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych.  

Prywatnie miłośniczka koni. 
 
 
Lek. wet. Aleksandra Marcinowska jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie. Bezpośrednio po studiach wyjechała do Niemiec do Lecznicy Specjalistycznej w Birkenfeld, a potem na Uniwersytet w Hannover. Stamtąd bezpośrednio udała się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbyła staż specjalizacyjny z zakresu onkologii oraz chirurgii onkologicznej małych zwierząt w prywatnej lecznicy specjalistycznej VRCC, Essex, UK. Po roku odbytego stażu, została jako klinicysta junior na kolejne 6 miesięcy. Kolejnych parę lat spędziła pracując jako lekarz weterynarii małych zwierząt, głównie w okolicach Londynu.
Od 2011 roku rozpoczęła studia magisterskie z zakresu onkologii klinicznej ludzkiej na Uniwersytecie w Nottingham, które ukończyła w 2014 z oceną bardzo dobrą. W 2012 roku została przyjęta na stanowisko Juniora Onkologa na Uniwersytecie w Cambridge, a rok później dostała się na studia specjalizacyjne z zakresu onkologii małych zwierząt (Senior Clinical Training Scholarship in Medical Oncology) na Uniwersytecie w Cambridge, które ukończyła w marcu 2016 roku. Obecnie Pani Doktor szykuje się do egzaminu końcowego Europejskiego Specjalisty z zakresu Onkologii Weterynaryjnej (Dipl ECCVIM-CA). Z MasterVet od 2017r. jako prowadząca autorskie szkolenie z onkologii.
 
 
 

Lek. wet. Rafał Lengling, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2012 roku pracownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt SGGW. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie radiodiagnostyki weterynaryjnej.

Obecnie w trakcie realizacji pracy doktorskiej w dziedzinie ultrasonografii. Prowadzi własną praktykę lekarsko- weterynaryjną w której konsultuje pacjentów z zakresu badań radiologicznych i ultrasonograficznych. Z MasterVet od 2016r. jako prowadzący zajęcia praktyczne na szkoleniach z ultrasonografii.

Lek. wet. Paweł Stefanowicz - Właściciel i kierownik  Przychodni Weterynaryjnej RETINA. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO).
 
Od 2006r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. Jest wiceprzewodniczącym sekcji okulistycznej PSLWMZ. Regularnie uczestniczy w kongresach okulistycznych ESVO (Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych) i ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) oraz licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu oftalmologii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. Jest autorem wykładów i publikacji  naukowych o tematyce okulistycznej w prasie fachowej. W zespole MasterVet od 2017r. jako wspołprowadzący szkolenia z chirurgii oka. 
 
 
Lek. wet. Monika Przedpełska - absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Po studiach odbyła staż i praktykę w Pogotowiu Weterynaryjnym w Warszawie, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie w pracy lekarza internisty i lekarza karetki Pogotowia dla Zwierząt. Już na stażu szczególnie zainteresowała ją diagnostyka obrazowa, a zwłaszcza ultrasonografia. Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach z zakresu USG jamy brzusznej psów i kotów i stale pogłębia swoją wiedzę z tej dziedziny. Od 2014 r. prowadzi własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadcząc usługi z dziedziny diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej psów, kotów i innych zwierząt towarzyszących. W wolnych chwilach, oprócz dalekich podróży, zgłębia tajniki USG zwierząt egzotycznych, w tym gadów.
Pani Doktor z MasterVet współpracuje od 2016 roku, w 2018 roku dołączyła do składu lekarzy prowadzących zajęcia praktyczne na szkoleniach z ultrsonografii jamy brzusznej.