Trenerzy

   

Dr n. med. Magdalena Garncarz jest adiunktem w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł lekarza weterynarii w roku 1999, oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 r. (wtedy Katedra Nauk Klinicznych). W 1993 r. otrzymała tytuł Bachelor of Science w Uniwersytecie Kalifornijskim Davis w USA na Wydziale Animal Science. W latach 2005-2008 była Kierownikiem Kliniki Małych Zwierząt ówczesnej Katedry Nauk Klinicznych. Jest członkiem PSLWMZ oraz European Society of Veterinary Cardiology (ESVC).
 
Wśród licznych publikacji znajdują się pracę głównie dotyczące zagadnień kardiologii weterynaryjnej. Od 2003 roku prowadzi wykłady i szkolenia skierowane dla lekarzy weterynarii z dziedziny kardiologii małych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki echokardiograficznej. Kierownik naukowy szkoleń z "Echokardiografii psów - stopień I" oraz "Echokardiografia psów - stopień II"  w MasterVet od roku 2013, z wielką pasją prowadzi zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Od 2016r. Kierownik Działu Szkoleniowego KARDIOLOGIA oraz Członek Rady Naukowej MasterVet. 
KONTAKT do Pani Doktor: magda@garncarz.pl
 
 

 
Lek. wet. Sebastian Domański jest lekarzem klinicystą w Przychodni Weterynaryjnej Janusz Borcowski i Tadeusz Popławski w Gdańsku, w której prowadzi z sukcesem konsultacje kardiologiczne.
 
W 2013 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie otrzymał tytuł lekarza weterynarii. Już jako student prowadził fakultety z kardiologii i warsztaty z echokardiografii na swoim wydziale.
 
Laureat konkursu "Vetco Greenbay" gdzie zdobył 1 miejsce za artykuł o tematyce nadciśnienia płucnego i metodach diagnostyki echokardiograficznej tej jednostki.
 
Z MasterVet związany od momentu powstania. Jako asystent prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach z "Echokardiografii psów - stopień I" oraz "Echokardiografi psów - stopień II".
KONTAKT do Pana Doktora: s.domanski.wet@gmail.com 
 

  

 

Lek. wet. Jacek Garncarz jest właścicielem pierwszej w Polsce prywatnej Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej, która powstała w 1998r. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1991 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie zaraz po studiach pracował do 1998r, jako asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt. Od wielu lat członek ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) i ISVO (International Society of Veterinary Ophthalmology). W 2014r uzyskał tytuł ESE ECVO (Eye Scheme Examiner European College of Veterinary Ophthalmologists) i został wpisany na listę panelistów Europejskiego Colleg’u Okulistów Weterynaryjnych.
 
Autor licznych publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej, szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla lekarzy weterynarii w dziedzinie okulistyki weterynaryjnej. Od jesieni 2014r. kierownik naukowy oraz prowadzący szkolenia z okulistyki weterynaryjnej w MasterVet. 

 

 

Lek. wet. Aleksandra Krawczyk jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, gdzie w 2013 roku otrzymała dyplom lekarza weterynarii. Od III roku studiów do dnia dzisiejszego szczególnie związana z dziedziną kardiologii i intensywnej terapii małych zwierząt.
Już, jako studentka pomagała w prowadzeniu zajęć fakultatywnych z kardiologii i echokardiografii na swoim wydziale. W trakcie studiów, (jako laureatka Programu Praktyk Klinicznych MARS) jak również zaraz po studiach zdobywała doświadczenie u boku dr n. wet. B. Kurskiego. Z MasterVet Pani Doktor związana jest od samego początku, jako asystentka prowadzi zajęcia praktyczne na szkoleniach "Echokardiografia psów".

Jej zawodowa pasja, ciągła chęć pogłębiania wiedzy oraz zamiłowanie do podróżowania upewniły ją w decyzji „wyjazdu za wiedzą”. 6-cio miesięczny pobyt u Stanach Zjednoczonych u boku Dr Nancy Morris- dyplomowanego specjalisty, kardiologa małych zwierząt, jak również staże kliniczne pod okiem prof. M.Oyamy czy Dr B.Bulmer w departamentach kardiologicznych- to nie tylko ogrom wiedzy i doświadczeń, jakie zdobyła, ale również bagaż nowych umiejętności ze szczególnym naciskiem na echokardiografie RT3D oraz druk przestrzenny 3D. Dr Alex (jak przyjęło się na zachodzie) wróciła do Polski z wydrukowanym trójwymiarowym NIEBIESKIM SERCEM.

Pani Doktor jest autorką obszernej publikacji "Echokardiografia 3D w czasie rzeczywistym", jak również współtwórcą linijki kardiologicznej firmy Boehringer Ingelheim. Od 2013 jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC).  KONTAKT do Pani Doktor: kardio4pet@gmail.com

 
 
 

Dr n. wet.  Karolina Błasiak  specjalista chirurg, specjalista radiolog, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii i rozrodu psów i kotów. Jest autorką szeregu publikacji związanych z rozrodem i ultrasonografią małych zwierząt.

Lek. wet. Piotr Błasiak specjalista chirurg, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu ultrasonografii i rozrodu psów i kotów. Jest autorem szeregu publikacji związanych z rozrodem i ultrasonografią małych zwierząt.

 

 

Lek. wet. Mariusz Siedlicki absolwent Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie oraz przez 8 lat pracownik Oddziału Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt. Zaangażowany w kwestie edukacyjne już od czasów studiów i podczas pracy na Uczelni  -  prowadzący  zajęcia z Radiodiagnostyki, współtwórca kola zainteresowań dla studentów z tej tematyki.
 
Obecnie posiadający własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadczy usługi z zakresu badań w diagnostyce obrazowej, wykonuje konsultacje oraz prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla lekarzy weterynarii.
 
Od kwietnia 2016r. w gronie naszych Wykładowców/Trenerów Usg, jako prowadzący szkolenia z zakresu RTG oraz ultrasonografii.  
 
 
Lek. wet. Marta Warzecha absolwentka Warszawskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW z 2003r . Specjalista z dziedziny okulistyki weterynaryjnej psów i kotów oraz koni.

Z Okulistyczną Przychodnią Weterynaryjną Pana Doktora Jacka Garncarza związana od 2001 roku. W lecznicy zajmuje się diagnostyką chorób narządu wzroku, terapią i zabiegami chirurgicznymi. 

Autorka wielu artykułów z zakresu okulistyki weterynaryjnej oraz wykładowca na konferencjach weterynaryjnych. Uczestnik międzynarodowych sympozjów weterynaryjnych. 

Od 2009 roku członek zarządu i organizator okulistycznych konferencji ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) – Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych.  

Prywatnie miłośniczka koni.