Diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej małych zwierząt od podstaw - trenerzy

Lek. wet. Rafał Lengling, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od 2012 roku pracownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt SGGW. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie radiodiagnostyki weterynaryjnej.

Obecnie w trakcie realizacji pracy doktorskiej w dziedzinie ultrasonografii. Prowadzi własną praktykę lekarsko- weterynaryjną  w której konsultuje pacjentów z zakresu badań radiologicznych i ultrasonograficznych. Z MasterVet od 2016r. jako prowadzący i współprowadzący szkolenia z zakresu RTG oraz ultrasonografii. 

 

Lek. wet. Monika Przedpełska - absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Po studiach odbyła staż i praktykę w Pogotowiu Weterynaryjnym w Warszawie, gdzie zdobyła pierwsze doświadczenie w pracy lekarza internisty i lekarza karetki Pogotowia dla Zwierząt. Już na stażu szczególnie zainteresowała ją diagnostyka obrazowa, a zwłaszcza ultrasonografia. Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach z zakresu USG jamy brzusznej psów i kotów i stale pogłębia swoją wiedzę z tej dziedziny. Od 2014 r. prowadzi własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadcząc usługi z dziedziny diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej psów, kotów i innych zwierząt towarzyszących. W wolnych chwilach, oprócz dalekich podróży, zgłębia tajniki USG zwierząt egzotycznych, w tym gadów.

Pani Doktor z MasterVet współpracuje od 2016 roku, w 2018 roku dołączyła do składu lekarzy prowadzących zajęcia praktyczne na szkoleniach z ultrsonografii jamy brzusznej. 

 

Lek. wet. Ewa Pietrasińska – Lazurko - ukończyła studia na SGGW z zakresu Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 2010 roku. Weterynaria to jej wielka pasja i nie wyobraża sobie siebie w innym miejscu. Nieustannie rozwija swoje umiejętności z zakresu kardiologii i ultrasonografii zwierząt podczas licznych kursów i szkoleń, żeby móc lepiej diagnozować swoich Pacjentów. Uczestniczy w sympozjach i konferencjach z zakresu medycyny weterynaryjnej. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córek.  

W zespole MasterVet od września 2021r. jako Trener, podczas części praktycznej szkoleń z ultrasonografii jamy brzusznej.

 

 

Lek. wet. Joanna Sieczka - absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Ukończyła specjalizację z zakresu Chorób Wewnętrznych Psów i Kotów na wydziale  Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od pierwszych lat pracy wykazywała szczególne zainteresowanie diagnostyką obrazową w zakresie ultrasonografii oraz badań cytopatologicznych, które stanowiły niezbędne narzędzie w codziennej pracy internistycznej oraz stały się inspirację do pogłębienia wiedzy z zakresu onkologii klinicznej. Badania ultrasonograficzne wykonuje od początku swojej pracy zawodowej. Uczestniczka wielu kursów z dziedziny ultrasonografii. W 2019 uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Sekcja Weterynaryjna po odbyciu dwuletniego kursu zakończonego egzaminem. Dodatkowo uczestniczyła w kursach ESAVS Internal Medicine oraz ESAVS Oncology. 

Od 2022 prowadzi własną praktykę lekarsko-weterynaryjną świadcząc usługi z dziedziny diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej psów, kotów i małych ssaków. Do zepołu lekarzy uczących MasterVet dołączyła w 2022, jak współprowadząca zajęcia praktyczne podczas szkoleń z zakresu ultrasonografii. 

 

Lek. wet. Mariusz Siedlicki absolwent Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie oraz przez 8 lat pracownik Oddziału Diagnostyki Obrazowej Kliniki Małych Zwierząt. Zaangażowany w kwestie edukacyjne już od czasów studiów i podczas pracy na Uczelni - prowadzący zajęcia z Radiodiagnostyki, współtwórca kola zainteresowań dla studentów z tej tematyki.

Obecnie posiadający własną praktykę lekarsko-weterynaryjną, świadczy usługi z zakresu badań w diagnostyce obrazowej, wykonuje konsultacje oraz prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla lekarzy weterynarii.

Od kwietnia 2016r. w gronie naszych Wykładowców/Trenerów, jako prowadzący i współprowadzący szkolenia z zakresu RTG oraz ultrasonografii.