Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej - trenerzy

Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan – ukończyła w 1995 roku  wydział Zootechniczny na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie.

Przez 14 lat pracowała jako adiunkt w Katedrze Mikrobiologii, prowadząc zajęcia i wykłady z przedmiotu Mikrobiologia na wydziałach: Rolniczym, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Biotechnologii.

W roku 2005 uzyskała doktorat,  praca na temat „Grzyby w środowisku hodowlanym jako czynnik kształtujący warunki higieniczne obiektów inwentarskich”

 

Uczestniczka sympozjów i konferencji, autorka licznych artykułów na temat:

  • „Nowe spojrzenie na probiotyki w hodowli bydła „ Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 3: 79–84
  • „Rola drobnoustrojów  w pozyskiwaniu  przez rośliny składników pokarmowych” Kosmos 2019, 1, 107-114
  • „Biotechnologia w ochronie środowiska” Aura 2013, 11, 23-26
  • „Występowanie grzybów pleśniowych i grzybów toksynotwórczych w pomieszczeniach bibliotecznych i księgozbiorach na terenie Krakowa” Ochrona przed korozją 2012, 9s-a,
  • „Występowanie wybranych mikroorganizmów w glebie na obszarze Puszczy Niepołomickiej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych” Polish Journal of Agronomy 2014, 17, 11–17
  •  ”Grzyby pleśniowe w pomieszczeniach inwentarskich” Aura 2012, nr 10, s. 16-17
  • „Antybiotyki – historia, odporność i mechanizmy działania. Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce „ 2018, 89-97.
  • „Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.” Polish Journal of Agronomy 2015, 20, 3-8.

 

Do zespołu MasterVet dołączyła w 2021 roku, jako osoba odpowiedzialna za część merytoryczną szkoleń z mikrobiologii.