Technika pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego u psów i kotów - prowadzący

Dr n. wet. Małgorzata Mikuła - konsultuje pacjentów z chorobami neurologicznymi z całej Polski, a także wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii miękkiej, głowy, mózgu i kręgosłupa. Operuje dyskopatie, guzy i torbiele mózgu, rdzenia kręgowego, wodogłowie, etc.


Ukończyła specjalizację chorób psów i kotów. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Neurologów Weterynaryjnych, a także konsultantem ds. neurologii w Klinice Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W październiku 2023r. rozprawą doktorską "Zależność pomiędzy stanem klinicznym a obrazem tomografii rezonansu magnetycznego kręgosłupa u psów z ostrymi objawami neurologicznymi w latach 2015-2019 w aglomeracji warszawskiej" uzyskła tytuł dr n. wet. 

 

Do naszego zespołu dołączyła jesienią 2019 roku jako kierownik naukowy działu szkoleń NEUROLOGICZNYCH. Na codzień pracuje w Neurovet Przychodni Weterynaryjnej w Warszawie ( ul. Wędkarska 2 C/D1, 04-869 Warszawa Telefon: 533 336 737, kontakt@neuro-vet.pl)