Problemy i komplikacje anestezjologiczne - emergency anestezjologiczne - program i literatura

 

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie.

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

 

Sobota

 

08.00-09.00 Śniadanie

 

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

 1.  Przed znieczuleniem:

   a) schematy anestezjologiczne i postępowanie w znieczuleniu pacjentów z grup ASA III – ASA V  

   b) ograniczenia rasowe zwierząt (rasy psów i kotów u których nie wolno podawać   

        określonych anestetyków plus schematy zastępcze)

 

2. Podczas znieczulenia:

a) arytmie

b) bezdech

c) niedociśnienie

d) krwotok i płynoterapia

e) CPR (reanimacja podczas znieczulenia)

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY

3. Po znieczuleniu – czemu pacjent się nie wybudza?

a) hipotermia

b) hipotensja

c) bradykardia

d) kiedy można stosować odtrutki - nalokson, atipamezol po znieczuleniu w celu odwrócenia działania anestetyków

4. Zajęcia praktyczne - reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonanie reanimacji - wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)

 

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń.

 

Polecana litaratura:

 

1. Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia
Autorzy: Luis Campoy, Matt Read
Wydawca: Wiley-Blackwell


2. Techniki anestezji małych zwierząt
Autorzy: AMANDA M. SHELBY, CAROLYN M. MCKUNE
Wydawca: Galaktyka


3. Anestezjologia weterynaryjna
Autorzy: W.W. Muir, J.A.E. Hubbell, R.M. Bednarski, R.T. Skarda
wyd. I polskie, red. T. Mastalerz
Wydawca: EDRA Urban&Partners


4. Anestezjologia i leczenie przeciwbólowe psa i kota
Autorzy: T. Duke-Novakowski
red. wyd. pol. M. Kalwas-Śliwińska 
Wydawca: EDRA Urban&Partners

 

5. Techniki znieczuleń miejscowych małych zwierząt

Autor: praca zbiorowa

Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2017