Stomatologia psów i kotów - radiodiagnostyka i ekstrakcje - program i literatura

Sobota

 

08.30-09.00 Przyjazd na szkolenie

 

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

 

1. Częstotliwość chorób jamy ustnej.

2. Kierunki w jamie ustnej.

3.  Anatomia w ujęciu klinicznym, różnice gatunkowe i rasowe.

4. Unaczynienie i unerwienie w kontekście ekstrakcji.

5. Ślinianki i przewody wyprowadzające.

6. BHP podczas wykonywania ekstrakcji.

7. Sprzęt i narzędzia.

8. Techniki obrazowania- równoległa , dwusieczna kąta, techniki zmodyfikowane , zewnątrzustna.

9. Dobór parametrów naświetlania.

 

 

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWY

 

10. Anatomia zębów , przyzębia i innych struktur w RTG.

11. Wskazania do badania RTG jamy usntej.

12. Przegląd chorób jamy ustnej psa i kota – między innymi choroby miazgi zębowej, choroby przyzębia, resorpcja, urazy, wady zgryzu, choroby reaktywne błony śluzowej oraz wady rozwojowe i wrodzone.

13. Zmiany kliniczne i radiologiczne odnośnie poszczególnych zaburzeń.

14. Znieczulenie miejscowe w stomatologii – poszczególne bloki.

15. Ekstrakcja prosta a chirurgiczna.

16. Rola chirurgii płatowej.

17. Techniki ekstrakcyjne – poszczególne zęby, ekstrakcje kwadrantami, subtotalna i totalna.

18. Powikłania poekstrakcyjne – przetoka ustno-nosowa, złamanie korzenia zębowego, złamanie trzonu żuchwy.

 

18.00-18.15 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

 

Niedziela

 

08.30-09.00 Przyjazd na szkolenie

 

09.00-13.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

1. Technika obrazowania wewnątrzustnego- poszczególne projekcje, FMR.

2. Znieczulenie miejscowe- blok szczękowy przedni, szczękowy tylny, żuchwowy tylny.

3. Ekstrakcja prosta.

4. Chirurgia płatowa- płat kopertowy, trójkątny i trapezowy, uwolnienie płata i przemieszczenie.

5. Ekstrakcje chirurgiczne u psa – kieł szczęki, kieł żuchwy, łamacz szczęki, M1 szczęki, M1 żuchwy, M2 żuchwy. Wskazane przedtrzonowce.

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00 – 18.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 

1. Ekstrakcje u kota jw. – plus kwadrantu policzkowego szczęki i żuchwy.

2. Przed i po ekstrakcji ( czasem w trakcie) wykonanie zdjęć RTG.

3. Sesja Q&A, przypadki prowadzącego.

 

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia - podsumowanie, rozdanie zaświadczeń, wyjazd. 

 

 

Polecana literatura:

 

1. „Techniki badawcze w diagnostyce radiologicznej psów”

     Autor: Joe P. Morgan,  John Doval, Valerie Samii 

     Wydawnictwo: Galaktyka

2. „Atlas anatomii radiograficznej psa”

     Autor: Ulrike Matis, Leo Brunnberg, Roberto Köstlin, Elisabeth Mayrhofer, Helmut Waibl

     Wydawnictwo: Galaktyka

3. „Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota”

     Autor: Arlene Coulson, Noreen Lewis

     Wydawnictwo: Galaktyka

4. „Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna psów i kotów”

     Autor: J.K. Kealy, H. McAllister wyd. II polskie pod red. S. Koper

     Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

5. „Diagnostyka radiologiczna w weterynarii”

     Autor : D.E. Thrall

     Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

6. „Radiodiagnostyka weterynaryjna”

     Autor: Wojciech Empel

     Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

7. "Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats 2nd Edition"
     Autor: Frank Verstraete Milinda Lommer Boaz Arzi
8. "Veterinary Periodontology"
      Autor: Brook A. Niemiec
9.  "Atlas of Dental Radiography in Dogs and Cats"
      Autor: Gregg DuPont Linda DeBowes
10. "Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion Small Animal Dentistry Second Edition"
       Autor: Heidi B. Lobprise, DVM, DAVDC

11. "BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery Forth Edition"
        Autor: Alexander M. Reiter, Margherita Gracis