Diagnostyka laboratoryjna od A do Z dla techników weterynarii - program i literatura

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie.

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

 

Sobota

 

08.00-09.00 Śniadanie

 

09.00 -13.00 Blok teoretyczno-praktyczny- krew (lek. wet. Anna Wasilewko):

1. Organizacja pracy w laboratorium, praca z mikroskopem.

2. Ocena badania morfologicznego krwi, wskazania do wykonania rozmazu.

3. Technika wykonania i barwienia rozmazów krwi.

4. Błędy przedlabolatoryjne i labolatoryjne.

5. Wstępna ocena rozmazu krwi - układ czerwonokrwinkowy, białokrwinkowy, płytki krwi.

6. Obraz krwi w wybranych stanach patologicznych (m.in aglutynacja, babeszjoza, niedokrwistość autoimmunologiczna) 

7. Zajęcia praktyczne - nauka wykonywania i barwienia rozmazów krwi, oglądanie preparatów krwi. 

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00- 18.00 Blok teoretyczno – praktyczny – mocz (lek. wet. Anna Wasilewko):

1. Badanie moczu:

  • technika pobrania moczu,
  • badanie metodą paskową,
  • wskazania do badania osadu.

2. Wykonanie preparatu osadu moczu oraz jego ocena.

3. Zajęcia praktyczne - nauka wykonywania i oglądanie preparatów moczu.

 

19.00-20.00 Kolacja dla osób nocujących.

 

 

Niedziela

 

08.00-09.00 Śniadanie

 

09.00-13.00 Blok teoretyczno–praktyczny – kał (technik dyp. Patrycja Jankowska)

1. Pobieranie, przechowywanie oraz konserwowanie próbek kału do badań.

2. Materiały utrwalające próbki kału.

3. Podstawowy sprzęt oraz odczynniki wykorzystywane do badań koproskopowych.

4. Badanie kału w tym różnego rodzaju techniki, metody stosowane w zależności od rodzaju grup pasożytów.

5. Diagnostyka najczęściej występujących parazytoz w Polsce.

6. Różnicowanie mikroskopowe pasożytów.

7. Omówienie pasożytów rzekomych oraz artefaktów.

8. Omówienie i zastosowanie szybkich testów diagnostycznych typu SNAP, etc.

9. Zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania preparatów i oceny mikroskopowej.

 

13.00-13.30 – zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

 

Polecana literatura:

 

1. "Hematologia weterynaryjna" John W. Harvey, wyd. Elsevier

2. "Atlas hematologiczny psów i kotów" A. Degórski, A Winnicka, wyd. Galatyka

3. "Atlas badania moczu psów i kotów" C.A. Sink, N. M. Weinstein

4. „A guide to hematology” A.H.Rebar P.S. MacWilliams i.in.

5. "Praktyczna hematologia psów i kotów" R. Mischke

6. "Atlas osadu moczu" S. Althof, J. Kindle

7. "Nefrologia i urologia psów i kotów" Ch. Maurey, C. Dufayet

8. "Parazytozy jelitowe - przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny" Dawid Jańczak, Elżbieta Gołąb, Rusławn Sałamatin, Polskie Towarszyto Parazytologiczne