Onkologia małych zwierząt od podstaw - program i literatura

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie.

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

 

Sobota

 

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW:

1. Wprowadzenie do biologii i patogenezy nowotworu:

Przykłady zmian genetycznych/chromosomalnych odpowiedzialnych za powstanie nowotworów.

Przykłady czynników fizycznych, hormonalnych oraz chemicznych odpowiedzialnych za nowotworzenie.

Przykłady wirusów odpowiedzialnych za nowotworzenie.

Predyspozycje rasowe, rodzinne do występowania nowotworów.

Patogeneza oraz drogi przerzutów nowotworowych.

2. Badanie kliniczne oraz diagnostyka nowotworów:

Wywiad oraz badanie kliniczne pacjenta onkologicznego.

Sposób pobierania i przesyłania materiału do badań (cytologia, histopatologia, cytometria przepływowa, PARR).

Diagnostyka obrazowa (Rtg, USG, CT, MRI, PET, etc).

Klasyfikacja nowotworów TNM.

Zespoły paranowotworowe (hematologiczne, GI, metaboliczne, skórne, neurologiczne, rożne).

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00-18.00 BLOK WYKŁADÓW:

3. Leczenie nowotworów:

 Czy i kiedy leczyć?

 Leczenie chirurgiczne (typy zabiegów w zależności od typu nowotworu)

 Radioterapia (kiedy, jak, gdzie)

 Leczenie medyczne-chemioterapia:

a) Grupy leków cytostatycznych oraz mechanizm ich działania;

b) Zastosowanie chemioterapii, przeciwskazania do chemioterapii, skutki uboczne podczas leczenia oraz sposób zapobiegania efektom niepożądanym;

c) Toksyczność oraz bezpieczeństwo lekarza weterynarii oraz właściciela podczas leczenia chemioterapią.

4. Zastosowanie leczenia immunologicznego oraz innych metod leczniczych (elektrochemioterapia, hypertermia, terapia genetyczna, terapia fotodynamiczna) w leczeniu nowotworów.

19.00-20.00 Kolacja dla osób nocujących

 

Niedziela

 

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY:

- analiza przypadków pacjentów onkologicznych

13.00 - 14.00 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń, obiad.

 

 

Polecana litaratura:

 

1. "Onkologia psów i kotów" 

Autor: Jane M. Dobson, B. Duncan X. Lascelles 

Wydawictwo: Galaktyka, PSLWMZ

 

2. "ONKOLOGIA. Podręcznik dla studentów i lekarzy"

Autor: Jacek Jassem, Radzisław Kordek

Wydawnictwo: Via Medica 

 

3. "Terapia w chorobach nowotworowych onkologia psów"

Autor: Leonard Gugała, Dariusz Jagielski, Wojciech Hildebrand

Wydawnictwo: ELAMED

 

4. "Onkologia praktyczna psów i kotów"

Autor: Rafał Sapierzyński 

Wydawnictwo: ELSEVIER