Diagnostyka obrazowa (RTG, TK, USG) stawów małych zwierząt - program i literatura

Piątek

 

14.00-15.00 Przyjazd i zakwaterowanie

 

15.00-20.00 BLOK WYKŁADOWO-INTERAKTYWNY:

 

 Rentgenodiagnostyka - lek. wet. Mariusz Siedlicki:

- technika badania RTG stawów kończyny piersiowej i miednicznej

- wskazania kliniczne i interpretacja obrazów prawidłowych , w tym różnice rasowe wśród psów oraz obrazów zmian patologicznych stawów kończyn.

 

Tomografia komputerowa w kilku przystępnych krokach z analizą przypadków– lek. wet. Rafał Lengling

 

20.00 - 21.00 Kolacja dloa osób nocujących

 

Sobota

 

8.00- 9.00 Śniadanie

 

9.00– 13.00 BLOK WYKŁADOWO-INTERAKTYWNY:

  

Ultrasonografia - lek. wet. Lidia Nosal

- Podstawy diagnostyki, parametryzacja obrazu charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG

- Obręcz kończyny piersiowej : anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego

- Staw kolanowy, anatomia, technika badania prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego

- Ścięgno Achillesa anatomia ,technika badania oraz prawidłowy obraz USG

- Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG - iniekcje dostawowe: staw ramienny, staw łokciowy oraz staw kolanowy

- Charakterystyka najczęstszych patologii  - zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi oraz leczeniem.

 

BLOK PRAKTYCZNY:

 

Zajęcia praktyczne  w 3 zespołach– nauka badań ultrasonograficznych stawów: ramienny, kolanowy i skokowy- lek. wet. Lidia Nosal, Lek. wet. Mariusz Siedlicki. 

 

13.00 -14.00 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad, wyjazd.