Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej - program i literatura

Piątek

 

Przyjazd i zakwaterowanie

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

 

Sobota

 

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW

1. Mikrobiologia weterynaryjna:

  • Wprowadzenie
  • rys historyczny
  • mikrobiom zwierząt charakterystyka i znaczenie

2. Metodyka badań laboratoryjnych stosowanych w mikrobiologii weterynaryjnej.

3. Ogólna charakterystyka:

  • budowa
  • chorobotwórczość

 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

 

14.00 - 18.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1. Diagnostyka laboratoryjna:

  • ocena  makroskopowa (wzrost na podłożach)
  • ocena mikroskopowa:
  • przygotowanie preparatów bezpośrednich
  • określanie morfologii mikroorganizmów
  • izolacja czystych kultur

 

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń         

 

Polecana literatura:

 

1. "Mikrobiologia"

     Redakcja naukowa: Jadwiga Baj

     Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

 

2. "Veterinary Microbiology"

      Autor: D Scott McVey

     Wydawca: John Wiley & Sons, 2013

 

3. "Mikrobiologia"

     Autor: Murray P. R., M.A. Pfaller, K.S. Rosenthal
     Redakcja naukowa: Martirosian G., A. Przondo-Mordarska, A. Szkaradkiewicz
     Wydawca: Edra Urban & Partner

 

4. "Krótkie wykłady. Mikrobiologia"

    Autor: Simon Baker, Caroline Griffiths, Jane Nicklin
    Tłumacz: Filip Fierek
    Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

 

5. "Diagnostyka laboratoryjna w weterynarii"

      Autorzy: Meyer Denny J, Harvey John W.

      Wydawca: Edra Urban & Partner