Outsourcing w małym gabinecie weterynaryjnym

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Metoda, która sprowadza się do zawężenia zakresu zadań przedsiębiorstwa i powierzenia ich wykonywania partnerowi zewnętrznemu to outsourcing. Jednym z przykładów wykorzystania outsourcingu może być współpraca klinik weterynaryjnych z biurami rachunkowymi w zakresie prowadzenia rachunkowości i doradztwa podatkowego. 

 


Obecnie outsourcing traktowany jest przede wszystkim jako metoda strategicznego kształtowania struktury działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że błędne zastosowanie koncepcji, źle przygotowany kontrakt czy wreszcie powierzchowne monitorowanie realizacji outsourcingu mogą być przyczyną różnorodnych problemów biznesowych.
Do najważniejszych zalet outsourcingu można zaliczyć:
    1. Stosowanie outsourcingu ma na celu obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie oraz uzyskanie przewagi strategicznej.
    2. Umożliwia zawężenie obszarów działalności firmy, przez co wzmacniana może być kluczowa kompetencja organizacji.
    3. Zapewnia elastyczność działania, co umożliwia racjonalne funkcjonowanie w warunkach zmiennego otoczenia.
    4. Należy pamiętać jednak o dużo szerszym spektrum korzyści, również o charakterze jakościowym, wynikających z właściwego zastosowania koncepcji wykorzystania zasobów zewnętrznych.

 

Marzena Pytlarz-Pietraszko
prawniczka w Kancelarii PPC Legal
Serwis Lekarza Weterynarii