Organizacja komputerowych stanowisk pracy w przypadku pracy zdalnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Jeżeli pracodawca powierza pracę zdalną w celu przeciwdziałania COVID-19, a praca wiąże się z wykonywaniem zadań przy użyciu komputera, może mieć wątpliwości, czy pracownikowi świadczącemu pracę w domu należy zorganizować komputerowe stanowisko pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 


Odnosząc się do powyższego dylematu, należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie odwołują się do miejsca, w którym usytuowane jest komputerowe stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.


Tym samym należy uznać, że jeżeli prowadzący placówkę weterynaryjną któremukolwiek z pracowników wykonujących pracę przed monitorem ekranowym zleci obowiązki w ramach pracy zdalnej – w celu przeciwdziałania COVID-19, to niezbędne będzie zorganizowanie pracownikowi komputerowego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp oraz ergonomii o których mowa w rozporządzeniu.


W przeciwnym razie pracownik mógłby przeciwko placówce podnieść skuteczny zarzut nierównego traktowania – w kontekście wyposażenia stanowiska pracy.


Przedstawione wyjaśnienia wynikają z § 1, 2, 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973).


Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania
Serwis Lekarza Weterynarii”