Echokardiografia psów zaawansowana - o kursie

PARTNER SPRZĘTOWY SZKOLENIA NORAX MEDICAL Sp. z o.o. 

 

 

 
 
TERMIN: 
 
 
30.11-01.12.2024r. - Warszawa - REJESTRACJA OTWARTA
 

 

Kurs skierowany jest do:

 

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych kontynuacją, doskonaleniem oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dobrze opanowane podstawy kardiologii. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, wskazana jest:

  • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego (badanie dwuwymiarowe i M-mode) oraz jego interpretacja (która choroba prowadzi do jakich zmian hemodynamicznych)
  • znajomość patologii zmian w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych (np. endokardioza zastawki dwudzielnej; kardiomiopatia rozstrzeniowa, zwężenie aorty i zwężenia tętnicy płucnej itd.)

 

Uczestnicy kursu:

 

- lekarze wetrynarii

 

 Cel kursu:

 

Doskonalenie zaawansowanych technik badania echokardiograficznego z zastosowaniem dopplera, pomiarami oraz interpretacją zapisu. Nauka wykorzystania i posługiwania się odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi aparatu  - diagnozowanie schorzeń przez właściwą analizę uzyskanych obrazów oraz stanu klinicznego pacjenta z doborem terapii farmakologicznej. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów. Integralną częścią, składającą się na całe szkolenie jest program - zakładka program i litartura. 

 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:

 

Umiejętność zastosowania wszystkich technik diagnostycznych badania echokardiograficznego w prawidłowej diagnostyce pacjentów kardiologicznych (umiejętność właściwej analizy uzyskanych projekcji z wykorzytaniem diagnostyki dopplerowskiej, pomiary, interpretacja zapisu z diagnozowamiem, plany leczenia farmakologicznego).

 

Jak wygląda nasz kurs:

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 16 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – grupa 16-osobowa podzielona zostaje na 4 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne pacjentów; wskazane jest, aby każdy uczestnik zbadał każdego pacjenta. 
  • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są w dwojaki sposób: losowo – zdrowi, chorzy – wybrani ze względu na rodzaj schorzenia, celem jest odzwierciedlenie codziennych warunków pracy.
  • wykładowcy to lekarze czynni zawodowo, zajmujący się wyłącznie kardiologią, cały czas dokształcający się w kraju i zagranicą.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy firmy Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.

 

Zgłoszenie na kurs:

 

TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

wypłenij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

- w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdznie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej - formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

- po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (podaj dane) lub paragon (dotyczy osób fizycznych), na każdą nastepną wpłatę również fakturę lub paragon; 

- na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

- podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

- po kursie dodatkowe informacje.

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenie z powodu zbyt małej ilości uczestników - szczegóły zawiera REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH. 

 

Częstotlwiość odbywania się:

 

- raz do roku

 

Dokument ukończenia:

 

- zaświadczenie z punktami edukacyjnymi 

 
 
 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 - szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

 
TERMIN: 
 
30.11-01.12.2024r. - Warszawa - REJESTRACJA OTWARTA