Echokardiografia kotów - o kursie

PARTNER SPRZĘTOWY SZKOLENIA NORAX MEDICAL Sp. z o.o.  

 PARTNER WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ: Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.     

 

 

TERMIN:

 

12.04.2025r.  - Warszawa - REJESTRACJA OTWARTA

 

 

Kurs skierowany jest do:

 

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych doskonaleniem oraz poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych badań echokardiograficznych u kotów. Szkolenie skierowane jest szczególnie dla tych z Państwa, którzy mają dobrze opanowane podstawy kardiologii oraz badania echokardiograficznego. Dlatego, aby w pełni skorzystać z naszego szkolenia, wskazana jest:

  • znajomość podstawowych zasad badania echokardiograficznego – umiejętność wykonywania w sposób dobry podstawowych projekcji echokardiograficznych (projekcja prawostronna w osi podłużnej, projekcja prawostronna w osi krótkiej, prezentacja M-mode.


Uczestnicy kursu:

 

- lekarze weterynarii

 

 

Cel kursu:
 

Uzupełnienie zdobytych wcześniej umiejętności wykonywania badania echokardiograficznego o projekcje dodatkowe – niezbędne do diagnostyki kocich kardiomiopatii. Zdobycie umiejętności pracy z wymagającym pacjentem, jakim są koty. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszych trenerów. Integralną częścią, składającą się na całość szkolenia jest program - zakładka program i literatura.  
 
 

Co powinieneś wiedzieć po naszym kursie:
 

Wiedza na temat podstawowych kardiomiopatii kocich oraz ich diagnostyka. Umiejętność wyboru dodatkowych projekcji w badaniu echokardiograficznym takich jak: projekcja umożliwiająca ocenę uszka lewego przedsionka, projekcje oceniające grubość ścian lewej komory, projekcje do oceny wielkości i kurczliwości lewego przedsionka. Ze względu na pracę z płochliwymi i zwykle niecierpliwymi pacjentami jakim są koty kurs skierowany jest do osób, które posiadają już wiedzę jak wykonywać podstawowe badanie echokardiograficzne. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą na samodzielne wykonywanie badań echokardiograficznych u kocich pacjentów.   
 
 

Jak wygląda nasz kurs:

 

  • grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
  • zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
  • zajęcia praktyczne – grupa 12-osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa pod okiem trenera USG wykonuje badania echokardiograficzne kocich pacjentów.
  • stanowiska do badań wyposażone są w aparaty ultrasonograficzne/echokardiografy firmy Norax Medical oraz specjalne stoły ułatwiające wykonywanie badań echo.
  • pacjenci do badań echokardiograficznych dobierani są losowo celem odzwierciedlenia codziennych warunków pracy. 
  • wykładowcy to lekarze aktywni zawodowo, na codzień zajmujący się kardiologią, dokształcający się w kraju i zagranicą. 

 

Zgłoszenie na kurs:

 

TYLKO w formie pisemnej wypełniając dostępny na naszej www formularz;

wypłenij formularz, zapoznaj się i zaakceptuj nasz regulamin i wyślij;

- w odpowiedzi otrzymasz oficjalne potwierdznie z prośbą o dokonanie opłaty rejestracyjnej - formularz + wpłata opłaty rejestracyjnej gwarantuje miejsce na szkoleniu; 

- po wpłacie opłaty rejestracyjnej otrzymasz fakturę (podaj dane) lub paragon (dotyczy osób fizycznych), na każdą nastepną wpłatę również fakturę lub paragon; 

- na tydzień przed terminem kursu szczegółowe informacje niezbędne do przyjazdu;

- podczas kursu lub zaraz po kursie rozliczenie;

- po kursie dodatkowe informacje.

 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenie z powodu zbyt małej ilości uczestników - szczegóły zawiera REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH. 

 

Częstotlwiość odbywania się:

 

- raz do roku

 

Dokument ukończenia:

 

- zaświadczenie potwierdzjące ukończenie kursu z punktami edukacyjnymi 

 

 

REJESTR Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00304/2021 - szkolenie wpisane na listę szkoleń Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

 

TERMIN:

 

12.04.2025r.  - Warszawa - REJESTRACJA OTWARTA