Kursy dla Techników Weterynarii

Szkolenia dla techników weterynarii z zakresu anestezjologii, RTG, EKG i diagnostyki laboratoryjnej. Osoby współpracujące: lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Sebastian Domański, lek. wet. Mariusz Siedlicki, lek. wet. Rafał Lengling, lek. wet. Anna Wasilewko, technik dyplomowany Patrycja Jankowska.