Kursy dla Techników Weterynarii

Szkolenia przygotowane specjalnie dla techników weterynarii z zakresu anestezjologii, RTG (technika wykonywania zdjęć i opisy), EKG, mikrobiologii i diagnostyki laboratoryjnej. Osoby współpracujące: lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Sebastian Domański, lek. wet. Mariusz Siedlicki, lek. wet. Rafał Lengling, lek. wet. Anna Wasilewko, technik dyplomowany Patrycja Jankowska, Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan .