Kursy dla Techników Weterynarii

Kursy dedykowane i przygotowane specjalnie dla techników weterynarii oraz zawodów pokrewnych, takie jak: anestezjologia, diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologia, pierwsza pomoc przedweterynaryja a także kursy mieszane dla techników i lekarzy weterynarii: RTG (technika wykonywania zdjęć i opisy), EKG, hematologia. Osoby współpracujące: dr. n. wet. Agnieszka Wrzesińska, lek. wet. Aleksandra Krawczyk, lek. wet. Sebastian Domański, lek. wet. Mariusz Siedlicki, lek. wet. Rafał Lengling, lek. wet. Anna Wasilewko, lek. wet. Agata Dużyńska,  technik dyplomowany Patrycja Jankowska, Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan.