Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej
MasterVet

Prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów, specjalistów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach szkolenia w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej z takich obszarów jak: kardiologia, radiologia, rozród, ortopedia, neurologia oraz okulistyka.

sprawdź terminy szkoleń

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2018: musimy połączyć siły, aby powstrzymać niepotrzebne stosowanie antybiotyków

Komisja opublikowała wyniki nowego badania Eurobarometr dotyczącego wiedzy obywateli na temat antybiotyków oraz ogólnych tendencji w ich stosowaniu przed 11. Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

Badanie to wskazuje na pozytywne zmiany w stosowaniu antybiotyków: 32 proc. osób stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stosowało antybiotyki, podczas gdy w badaniu z 2009 r. odsetek ten wyniósł 40 proc. Jednak wiele antybiotyków zastosowano bez potrzeby: 20 proc. antybiotyków stosowano przy grypie lub przeziębieniach, a 7 proc. ankietowanych stosowało antybiotyki bez recepty lekarskiej. 66 proc. respondentów jest świadomych, że antybiotyki nie pomagają przy przeziębieniach, a 43 proc. respondentów zdaje sobie sprawę, że antybiotyki są nieskuteczne wobec wirusów. Ponad dwie trzecie osób chciałoby uzyskać więcej informacji na temat antybiotyków.

Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach komisarz Vytenis Andriukaitis stwierdził, komentując te dane: Badanie Eurobarometr wskazuje, że potrzeba większych starań, aby zwiększyć świadomość i podnieść poziom wiedzy obywateli UE na temat środków przeciwdrobnoustrojowych. Co więcej, najnowsze szacunki mówiące o tym, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe powoduje w Europie 33 tys. zgonów rocznie, muszą być dla nas wszystkich sygnałem alarmowym. Wielu z tych zgonów można uniknąć dzięki zaprzestaniu niepotrzebnego stosowania antybiotyków oraz lepszej diagnostyce i profilaktyce zakażeń w szpitalach i społecznościach. Wzywam wszystkich, którzy mają wpływ na profilaktykę i leczenie zakażeń, do podwojenia wysiłków w walce z zagrożeniem związanym z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Oprócz zwiększania świadomości i wiedzy, musimy połączyć siły i zwalczać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, biorąc pod uwagę nie tylko zdrowie ludzi, ale także zdrowie zwierząt i środowisko. Za kilka dni Rada zatwierdzi nowe europejskie przepisy dotyczące leków weterynaryjnych i pasz leczniczych, stanowiące istotny przełom w tej dziedzinie.

Wyniki badania Eurobarometr oraz sprawozdanie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zostaną dziś przedstawione w Brukseli podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach 2018 zatytułowanej: „One Health to Keep Antibiotics working”.

W ciągu ostatnich 15 lat UE była pionierem działań na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W ubiegłym roku przyjęto nowy kompleksowy plan działania UE w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w którym określono cele Komisji w tym zakresie w ramach polityki dotyczącej zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i środowiska.

Ważnym krokiem będą przyszłe przepisy europejskie dotyczące leków weterynaryjnych i paszy leczniczej, w których określono szeroki zakres konkretnych środków służących zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i promowaniu rozważnego i odpowiedzialnego stosowania tych środków. Począwszy od 2022 r. w UE nie będzie już możliwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w celu pobudzania wzrostu zwierząt, profilaktyczne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w paszy leczniczej ani profilaktyczne stosowanie antybiotyków w grupach zwierząt. Wprowadzone zostaną również ograniczenia dotyczące stosowania metafilaktycznego środków przeciwdrobnoustrojowych oraz możliwość stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych wyłącznie u ludzi. Ponadto państwa spoza UE dokonujące wywozu do UE będą musiały przestrzegać zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu pobudzania wzrostu, jak również ograniczeń dotyczących środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do stosowania wyłącznie u ludzi. Nowe przepisy UE zwiększają w ten sposób ochronę konsumentów europejskich przed ryzykiem rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe poprzez import zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego.

Z uwagi na to, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest istotnym wyzwaniem zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu globalnym, współpraca międzynarodowa ma ogromne znaczenie. UE będzie nadal wspierać współpracę oraz wzmacnianie wytycznych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe we właściwych organizacjach międzynarodowych, takich jak WHOOIE czy FAO, oraz podejmować aktywne działania w ramach grupy G-20 i przewodzić jej pracom.

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_6405

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera, aby
otrzymywać informacje o organizowanych
przez MasterVet szkoleniach

copyright: MasterVet 2018

projekt i wykonanie: ITDOT