3 ważne zmiany dotyczące funduszy unijnych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Zgoda Komisji Europejskiej na poluzowanie zasad pomocy publicznej i szybkie nowelizacje prawa krajowego otworzyły drogę do wprowadzenia istotnych zmian w obecnie obowiązującym budżecie unijnym. Pojawiły się nowe formy wsparcia firm na specjalnych antykryzysowych zasadach. Wprowadzono też wiele zmian organizacyjnych, które uproszczą sięganie po środki unijne, a także rozliczanie i prowadzenie już trwających projektów.

 

Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  1. możliwość wykorzystania funduszy europejskich nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,

  2. pomoc również dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,

  3. wyższa kwota pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji – teraz będzie to nawet 800 tysięcy euro na jednego przedsiębiorcę, do tej pory było to 200 tysięcy euro.

 

Są to podstawy uruchomienia pomocy na nowych antykryzysowych zasadach. Umożliwiają wsparcie w formie dotacji, pożyczek czy poręczeń dla tych przedsiębiorców, którzy obecnie najbardziej potrzebują szybkiej pomocy.


 

Marzena Pytlarz-Pietraszko

prawniczka w Kancelarii PPC Legal

serwisweterynaryjny.pl